Nyheter

Nyheter

13 Juni 2017

Subventionerade priser och goda finansiella resultat – är ingen omöjlighet alls

Subventionerade priser uppfattas oftast som att det är något som endast möjliggörs genom bidrag
eller något som ger synbara resultat i form av röda siffror. Stockholm Sports Center visar nu att
goda finansiella resultat och subventionerade priser inte är en omöjlighet.

Stockholm Sports Center drivs utifrån en tämligen unik bolagsordning som kommer från att vi är ett
studentägt bolag. Därför är det för oss en självklarhet att vi alltid har hållit studenterna varmt om
hjärtat, en relation som vi under de senaste åren har lagt ned mycket arbete för att få allt varmare.
Detta arbete har inneburit en förnyad prisstrategi som har tagit avstamp i de visioner samt
värdegrunder som är framtagna för att genomsyra vår verksamhet: Studentnytta, Ekonomisk
hållbarhet och Modernitet. Ledord som är tänkta att vägleda oss till att nå våra mål om att erbjuda
breda möjligheter till idrottsutövning på Stockholms universitets campus idag och i framtiden.

Den nya prisstrategin har inneburit marknadsjusterade priser, en höjning motiverat av att våra priser
under många år legat oförändrade. Samtidigt har vi sänkt priserna för studenter. Däremot är det inte
sagt att det är den tidigare nämnda höjningen som har bekostat studenternas rabatter, det har skett
genom en genomgående effektivisering av verksamheten och en övergripande resurs optimering. De
sänkta studentpriserna har bidragit till en ökning i antalet stundenter som besöker oss, vilket ses som
en vinst i sig, då vi anser oss har ett visst ansvar för studentidrottandet på Campus-området. Vidare
har det även bidragit till att en än mer diversifierad grupp studenter besöker oss.

Sammantaget har dessa åtgärder lett till ökade intäkter, vilket vi anser bevisar att subventionerade priser och goda
finansiella resultat faktiskt går ihop på ett mycket bra sätt som också är långsiktig.
Intäkter som lägger grunden till den ekonomiska hållbarheten som ska användas till att ge hallen
ökade möjligheter till idrottsutövning och genom modernisering locka till bredare grupper till en
anläggning som ska kännas välkomnande.

Joakim Jonsson
Styrelseledamot
Stockholm Sports Center (AB Frescatihallen)