Om Oss

Om oss

Stockholm Sports Center är en sporthall belägen norr om Stockholm vid Campus Stockholm Universitet, Sveriges största lärosäte. Vi erbjuder många olika former av sportutövning, innehållande bland annat men inte begränsad till badminton, pingis, innebandy, fotboll och basket. Som en studentägd bolag är vårt yttersta syfte att erbjuda enkel och bekvämt tillgänglighet till olika former av sporter för studenter, utbytesstudenter, framtida studenter och andra som passerar förbi. Vårt syfte är att hjälpa till och bidra till en generell förbättring av hälsa och skäl inom vår geografiska närhet genom idrottsutövning och idrottssociala aktiviteter.

Vision

Vår primära vision och värdegrunder är relaterade till vår unika bolagsordning som en studentägd företag: Studentnytta, Ekonomisk hållbarhet samt Modernitet.

Studentnytta: Studenters krävande och generellt tuffa ekonomiska situation är en grundplattform vi förhåller oss till. På grund av det är det utav ytterst vikt för oss att kunna förse studenter med kraftigt subventionerade priser för att promota ett hälsosamt Campus och omgivning. Vi har olika former av subventionerade priser och erbjudande som berör SUS medlemmar samt andra SSCO anknutna kårer i Stockholmsregionen.

Ekonomisk hållbarhet: Ekonomisk hållbarhet är också väldigt viktigt för oss eftersom våra intentioner är att erbjuda våra subventionerade priser så länge som det är möjligt, helst även utöka stöd och subventioner. Gällande vår ekonomiska hållbarhet ingår även en miljötänk då vi likställer ekonomisk hållbarhet som miljömässig hållbarhet eftersom de ena delen inte klarar sig utan den andra delen när det kommer till en hälsosam framtid.

Modernitet: För att öka kvalitén och kvantiteten på de tjänster och idrott vi erbjuder är det viktigt för oss att ha en modern syn på utveckling. Vi vill gärna genom organisk utveckling kunna förbättra vår verksamhet och erbjuda bra värde för våra besökare. I kombination med våra andra värdegrunder blir modernitet något väldigt viktigt då våra intentioner är att alltid förbättra våra tjänster och erbjudanden för både studenter och andra hallbesökare.